Systém izolace a podlahové vytápění


Význam technologie spočívá v tom, že topné, případně chladící medium, působí nižší intenzitou celoplošně na vnitřní povrchy svislých a vodorovných konstrukcí. Kombinací izolační a reflexní vrstvy tak optimálně snižuje proudění ohřívaného nebo chlazeného vzduchu v interiéru.

Technické řešení systému výrazně snižuje energetickou náročnost staveb a zároveň přispívá k optimální pohodě bydlení.

POUŽITÍ A SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Použití:

  • rodinné domy
  • obytné a veřejné budovy
  • průmyslové areály
  • školy, školky i sportovní areály

Systémy:

  • podlahové
  • stěnové
  • stropní

TECHNICKÉ PARAMETRY

Izolační desky podlahového vytápění FANA jsou vyráběny z pěnového polystyrenu EPS 100 dle normy ČNS EN 13 163. CE značení desek je vydáno na základě ES certifikátu shody.

Ke spojení EPS desek a hliníkové fólie se používají kvalitní, zdravotně nezávadná lepidla HELMITIN. Lepidla se nanášejí celoplošně a jsou permanentně samolepící.

Pro optimální tepelnou vodivost se EPS desky celoplošně pokrývají hliníkovou folií AL 99,5 tloušťky 0,095 mm.

Technická specifikace EPS EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(2)5 ES certifikát č. 1020-CPD-050013044

Technická specifikace AL Hliníková folie ALUF 09/04 dle EN 10 204


http://www.marko-realizace.cz/?page=produkty/zateplovaci-systemy/system-izolace-a-podlahove-vytapeni